Om Stokke Nedre

Stokke Nedre har en flott beliggenhet ved Mjøsas bredd og Stokkelvas utløp. Gården er første gang omtalt i skriftlige kilder fra 1364, men det har vært aktivitet på gården enda lenger tilbake. De eldste bygningene på gården er fra ca. 1750.

Nede ved stranden er et fredet område med seks gravhauger fra ca. år 1000, og utgravinger har vist at her ble det drevet jordbruk, jakt og fiske fra disse tider.

På Stokke Nedre har det vært høstet fra Mjøsas rike ressurser gjennom alle tider. I moderne tid er det tradisjonelt landbruk og skogbruk som har gitt liv til gården.

Gården eies og drives i dag av Marit Helen Øwre Klomstad og Halvor Johansen. De tok over gården i desember 2018, og ønsker å gjøre gården tilgjengelig for gjester både i form av selskaper, arrangement og overnatting.

Attraksjoner i nærheten

Sommeraktiviteter

Vinteraktiviteter