Kultursti

Utsikt fra Naustet.
Tema 1
Tema 2
Tema 3

MARIT

Nyåpnet kultursti med historien til gården fra år 850 og til i dag.

strandlinje