Kultursti

Kultursti åpner sommeren 2022.

Offisiell åpning av kultursti fredag 1. juli 2022

Skilter er plassert på strategiske plasser på eiendommen. Her kan man få informasjon om historien til gården helt tilbake til vikingetiden med gravhauger, lense- og fløtevirksomheten, og drift på gården frem til i dag.

strandlinje