Tidligere eiere av Stokke Nedre

1612

Torgeir Stokke

Gulbrand Stokke, sønn av Torgeir Stokke

Gulbrand Stokke, sønn av Gulbrand Stokke

1711

Ole Gulbrandsen, sønn av Gulbrand Stokke

1761

Ole Olsen, sønn av Ole Gulbrandsen

1779

Regimentsalmaker Frands Tomesen

1785

Anders Andersen Dahl (Stokke)

1793

Rittmester, senere oberstløytnant Lars Brøcher. Skjøte av 24. april 1793.

1818

Løitnant Henrik Christian Brøcher, sønn Lars Brøcher. Skjøte av 18. april 1818. Bygde nåværende hovedbygning.

1849

Peder Olsen Undset. Skjøte 17. januar.

1855

Landhandler Peder Lie. Skjøte 22. mars.

Langehandler Lars Jahr, konkurs. Hadde gården i 5-6 år.

1866

Nicolai Forseth (1838 - 1931)

1917

Hans Forseth (1872 - 1956)

Hans Forset forpaktet bort garden igjen fra 1947.

1947 - 1949 var Stener Nyseth forpakter. Hans bestefar som også het Stener, var bas i lensa en periode. Han bodde på gården. Han var deretter forpakter på Scøien i Snertingdalen og flyttet senere til Gjøvik.

Fra 1950  - 1972 var Per Sciager forpakter. De bodde også på gården.

1972 – 1977 var Thorolf Larsen forpakter. Han var også forpakter i Bråthen Nedre og bodde i egen bolig der.

1977

Thorolf Larsen, skjøte tingslyst 1979.

1991

Anne Kari og Helge Bryhni.

Anne Kari Bryhni er datter av Thorolf Larsen.

2011

Mina Fagerli og Hans Morten Drengsrud

 

 

 

 House  Overnatting
 Ikon selskaper  Selskaper
 Ikon seminar  Seminarer
 Info  Aktiviteter
 Globe  Veibeskrivelse

Logo mjsgrdene

 

Designet av Tag Studio AS. Drevet av Tag Content Studio.