Historien om Stokke Nedre

”At Gaarden er meget gammel er vel uden Tvile, da her findes 10 Gravhauge hvoraf jeg ved dyrking har omgravet de 4. I disse fandtes kun en del gamle Jern. Spydspisser, Been, Kul etc. De bar Spor af at være undersøgt før,” skrev den tidligere eier av Stokke Nedre, Nicolai Forseth (1838-1931), om fornminnene i 1920.

Stokke nedre

Den eldste kvinnegraven nede ved Mjøsa skriver seg fra 1000-tallet og Stokke Nedre er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1364. De eldste funnene fra vikingtiden befinner seg i Oldsaksamlingen i Trondheim. De siste funnene ble gjort i 1951 i et sandtak på eiendommen. Det er funnet både sverd og bronsesmykker i gravhaugene.

Det kan ikke sees bort fra at det har vært bosetting og jordbruk på eiendommen allerede før vikingtiden.

De eldste husene på gården er det gamle stabburet og deler av kårboligen. Disse skriver seg trolig fra tidlig på 1700-tallet. Hovedbygningen stod ferdig i 1810, samme år som hovedbygningen på Gjøvik Gård. Naustet er fra cirka 1850.

Hovednæringen på Stokke Nedre har vært skog- og jordbruk. Det har også vært drevet yrkesfiske her, og det er gode fiskeplasser i Mjøsa rett utenfor eiendommen. Her har det vært notfiske etter lågåsild og sik og garnfiske etter ørret. Den såkalte stokkesnoa er et sikkert tegn på at fisken er der.

Det har gjennom tidene vært mange eiere av Stokke Nedre.  Disse har utviklet eiendommen og dyrket opp ny jord. Anne Kari og Helge Bryhni begynte for noen år siden med gårdsturisme, gjorde en formidabel innsats med å pusse opp husene og installerte eget biovarmaanlegg som gir vannbåren varme til de fleste av husene på gården. Mina Fagerli og Hans Morten Drengsrud kjøpte Stokke Nedre sommeren 2011 og overtok eiendommen 15. oktober 2011. De vil i samarbeid med Morten Fagerli og Trond Vernegg drive og utvikle gården i samme ånd som Anne Kari og Helge med respekt for det som gjennom generasjoner er nedlagt av arbeid her og for den unike kulturarv som Stokke Nedre representerer.

 

 House  Overnatting
 Ikon selskaper  Selskaper
 Ikon seminar  Seminarer
 Info  Aktiviteter
 Globe  Veibeskrivelse

Logo mjsgrdene

 

Designet av Tag Studio AS. Drevet av Tag Content Studio.